Történet

Az 1869-es gyáralapítás óta nagyon hosszú idő telt el és valószínűleg maga az alapító, Pick Márk sem gondolta volna, hogy a kezdeti kisüzem több mint 145 év múlva az európai húsipar egyik jelentős szereplőjévé, a magyar húsipar piacvezető nagyvállalatává növi ki magát. A Pick Szeged Zrt. ma már több gyártóüzemmel, külföldi leányvállalattal és külképviselettel rendelkező, közel 2.800 főt foglalkoztató vállalat, árbevétele meghaladja a 60 milliárd forintot. A magyar húsiparban 20%-os piaci részesedéssel és a legnagyobb gyártókapacitással rendelkezik, évi több mint 45 ezer tonna húskészítményt gyárt.

A Pick Szeged Zrt. a PICK, a HERZ, a DÉLHÚS, a RINGA és a FAMÍLIA márkák tulajdonosa, a Bonafarm Csoport tagja. Társaságunk történetét a gyár alapításától egészen napjainkig részletesen is nyomon követheti.

1869
Pick Márk terménykereskedő megalapítja vállalkozását. Iparigazolványt kér, melyben “terménybizományos üzlet ipargyakorlási szándékát” jelenti be, s miután az előírásoknak megfelel, Szeged szabad királyi város iparűző lajstromába 175. szám alatt bejegyzik. Néhány mázsás tételben készítenek szalámit, hasonlóan más termény- és paprikakereskedéshez.

1883
A szalámigyártás külön válik a Pick cég többi üzletágától.

1886 
Pick Márk kifejezetten szalámikészítésre kér iparengedélyt, majd megkapja a hentesiparra szóló jogosítványt is.

1888 
Országos kiállításon szerepelnek a gyár termékei. Szeptemberben Pécsett, az Általános Mű-, Ipar-, Termék- és Állatkiállításon “haladás és kivitelképességéért” aranyérmet nyer a Pick.

1890 
Októberben Aradon, az Alföldi és Délmagyarországi Általános Kiállításon jutalmazza nagyérem és oklevél a termék versenyképességét és nagybani termelését.

1896 
Pick cég részt vesz a nagyszabású millenniumi kiállításon.

1897 
A Pick-gyár felszerelése és berendezése: paprika-nagykereskedés, emeletes paprikamalom, termény-nagykereskedés egyemeletes, úgynevezett kásamalom, kétemeletes szalámigyár, bélkamra és raktár.

1900 
A szalámigyárat áthelyezik a Felső Tisza partra, a Zsótér és Maros utca közötti részre. A gyárterületet a Pick család részletekben vásárolja meg.
A Pick-gyár a párizsi világkiállításon szalámijáért bronzérmet kapott.

1901 
Megszűnik a malomüzem, a terménykereskedés forgalma a cég egész működésében minimálisra zsugorodik. A Pick-gyár főterméke a szalámi, termelési évi 25-30 vagonra emelkedik.

1902
A gépészeti berendezés húselővágóval és borsdarálóval bővül, ezen túl két hatkéses húsvágó, egy kétszázas daráló, valamint két nyolcvan kilogrammos töltőgép is tartozik a felszereléshez. Áttérnek a gőzfűtésre, a világítást városi gáz szolgáltatja.

1906-1907 
Megveszik a csődbe ment Tiani Szalámigyárat, és a Felső Tisza parti teljes ingatlan a Pick család tulajdonába kerül. Az új telepet fekvése különösen alkalmassá teszi a szalámikészítésre, mert az állandó hűs tiszai levegő kedvező klimatikus viszonyokat biztosít az érleléshez. A cég vagyona 580 ezer koronára emelkedik, a tiszta haszon eléri a 45 ezer koronát. Az üzletet özv. Pick Márkné és fivére, Weisz Mihály vezeti. A legidősebb fia, Pick Jenő, aki már 1898-tól részt vesz az irányításban, s 1906-ban lép be a cégbe társtulajdonosként. A Pick szalámigyár fejlődése illeszkedik a magyar szalámiipar általános fellendülésébe. 1906-ban huszonnyolc gyár huszonötezer mázsa szalámit készít, amelyet öt százalékban a belső piacon adnak el, a többi Ausztriába, illetve Boszniába exportálják fele-fele arányban.

1908-1910 
Gépek és berendezések korszerűsítése a kor technikai színvonalának megfelelően (elektromos hajtású töltőgép, kompresszorok, vágógépek darálók stb.).

1912 
A Pick cég már erőteljes középvállalat. Az összes vagyon jóval meghaladja az egymillió koronát, a tiszta haszon megközelíti a kétszázezret. A vagyon gyarapodásával elkezdődik a családi háborúság.

1914-1916
Az első világháború a szalámigyárakat tétlenségre kárhoztatja, az összes raktárkészletet lefoglalják a hadsereg számára.

1918-1919
A szalámigyártás pangása még tart, Erdélyi Mór, a közélelmezési minisztérium egyik vezetője decemberben közli, hogy a sertéshúshiány miatt nem engedélyezi a szalámigyártás megkezdését. Hasonló választ kap Pick Jenő másfél évvel később is.

1920
Újból megkezdődik a szalámi gyártása.

1921 
A közélelmezési minisztérium bizonyos feltételekkel engedélyezi a gyártás megindítását, az általa meghatározott kontingens erejéig. Nehezen indul meg a folyamatos termelés. Az egész szegedi húsiparnak nagy gondot okoz, hogy a hagyományos nyersanyagellátó körzetek nagyrészt Jugoszláviához, illetve Romániához kerülnek.
Egy ideig még csónakon hozzák át a húst a Tisza másik partjáról a feldolgozáshoz. A szalámigyártás nyersanyagbázisa áthelyeződik a bácska-bánáti részből a Duna-Tisza közi és tiszántúli területekre.

1925
A családtagok között perek tömkelege indul meg, míg végül szerződést kötnek, amely választott bíróságra bízza a vagyon megosztását. A gyárak tulajdonjogában nem születik döntés.

1927
A Pick-gyár nemzetközileg elismert minőségét Szalonikiben értékelő diplomával jutalmazzák.

1928
A szállítás korszerűsítését hosszú ideig akadályozza az a téves felfogás, hogy a gépkocsi kipufogógáza rontja a szalámi, illetve a sertéshús minőségét. Hosszas kísérletezés után bebizonyosodik, hogy ez téveszme, és Pick Jenő több teherautót vásárol.

1929
A Picknél már korábban hűtőcsatornákkal látják el az egyik füstölőt, hogy hőmérséklete szabályozható legyen, s ily módon lehessen füstölni melegebb időben is. Hűtött levegőt vezetnek a füstölőbe, amely így használhatóvá válik mesterséges érlelésre.

1931
A szalámiipart három gyár uralja, a szegedi Pick és a budapesti Herz negyven-negyven százalékos, valamint a debreceni Vidoni üzem húszszázalékos részesedéssel. A nagy gyárak kartellszerződésre lépnek egymással.

1932
A töltéshez egy új, 170 literes, víznyomással működő, két töltőnyílású gépet szereznek be, amelyhez négy töltőasztal kapcsolódik, egyenként 22 fős kiszolgáló személyzettel.

1934 
A családi vitában a felek megállapodnak abban, hogy elárverezik a gyárat. Az október eleji árverésen a szegedi gyárat Pick Jenő 640 ezer pengőért vásárolja meg. Novemberben “a szalámikészítő társasiparból özv. Pick Márkné és Pick Móric kilépnek és a fenti ipart egyedül Pick Jenő folytatja tovább, Pick Márk cég alatt.”

1935 
Brüsszelben a világkiállításon elismerő oklevéllel jutalmazzák a cég gyártmányait.

1936-1938
Elkészül a hentesárugyár. A Tisza-parti iroda és a zsírolvasztó között egy háromszintes, új épületet alakítanak ki. A földszinten vannak a hűtők, az első emeleten a feldolgozóterem, a második emeleten a füstölők és szárítók. Hat-nyolcféle, főleg a magyar ízlésnek megfelelő hentesárut gyártottak.

1939
Pick Jenő októberben közli legjelentősebb konkurensével, a Herz céggel, hogy évek hosszú sora óta kísérletezik, hogy nyáron is gyártson téliszalámit. Az így előállított szalámi vágásérett, vállalja a rizikót és szállít. A Herz cég élesen tiltakozik Pick szándékai ellen, “barátságtalan gesztusnak” minősíti elhatározását, és a kartell-szerződés felmondásával fenyegetőzik.

1939
A konjunktúra Pick Jenőt további üzembővítésre készteti. Ekkor épül a második toronyépület, ebben nem szalámit, hanem konzerveket gyártanak Németország számára. A szalámiexport is jelentősen bővül. A gyár termelése átlag negyven-ötven vagon szalámi, a kiugró konjunkturális esztendőkben hetven vagon áru készül.

1942
A zsidótörvény miatt Pick kénytelen formálisan, ideiglenesen lemondani a gyár irányításáról, de igyekszik közvetett úton a beleszólási jogot biztosítani.

1943
Hadimegrendelésre konzervet és kenőmájast gyártanak, szalámi csupán alkalmi megrendelésekre készül, kis tételekben.

1944
Megindul a normális nyersanyagszállítás, a gyár folyamatosan kap hasított birkát és marhahúst. Ezt a szovjet hadsereg számára pörköltnek és sajátos recept szerint “moszkvai” kolbásznak dolgozzák fel.

1946
A gyár tavasszal bekapcsolódik a Magyar Konzervkereskedelmi Rt. és a szovjet Exporthleb Tröszt közötti szerződés teljesítésébe. A szovjetek ezer tonna hordós paradicsomsűrítményt és 10 ezer tonna szilárd gyümölcsízt rendelnek. Ősszel félmillió forint hitelt kapnak szalámigyártásra is. A szegedi telepre novemberben hatvan tonna fejlábas sertést szállítanak, amelyből harminc tonna szalámit, valamint egyéb hentesárut készítenek.

1947
Pick Jenő júniusban kapja meg ismét a gyár vezetését. Elsődlegesen arra törekszik, hogy folyóhitelt szerezzen a szalámitermelés megindítására, s arra hivatkozik ismételt hitelkérelmeiben, hogy újból a régi márkát kívánja gyártani. Júniusban ötmillió forint hitelt igényel húsz vagon szalámi gyártására, svájci és egyesült államokbeli értékesítésre.

1948
Március 26-án az üzemi bizottság elnöke felkeresi irodájában Pick Jenőt. Bemutatja neki megbízólevelét, amelynek értelmében a Minisztertanács kinevezi őt a vállalat vezetőjének. A volt tulajdonost átkíséri lakására, ráfordítja a kulcsot arra a vasajtóra, amely elválasztja a gyár épületét a Pick-háztól. Pick Jenő többet nem lép be az államosított üzembe.

1949
Augusztus 1-jén a gyár profilja megváltozik. A korábban a szalámigyártással és zsírolvasztással foglalkozó gyár hentesáru készítését és a város tőkehúsellátását is vállalja. A szalámitermelés anyagellátási nehézségek miatt akadozik, ugyanakkor megkezdődik a csemegeszalámi gyártása. Az egy évvel korábbi kétezer mázsa szalámitermeléssel szemben az év tizenegy hónapja alatt három és fél ezer mázsa szalámit gyártanak. A szalámiexport aránya húsz százalékról negyven százalék közelébe emelkedik.

1950-1955
Az üzem exportra és országos fogyasztásra egyaránt termel szalámiféleségeket és hentesárut. Az 1950/51-es idényben 38 vagon téli-, illetve 30 vagon csemegeszalámit gyártanak, 1954/55-ben 90, illetve 51 vagon a termelés.

1957
Az üzemben négyszázan dolgoznak, téliszalámiból 112 vagonnal, csemegeszalámiból 109 vagonnal, gyulai kolbászból 24 vagonnal készítenek.

1958
Összevonják a Szalámigyárral a Szegedi Vágóhidat és a Szegedi Hűtőipari Vállalatot. A név Szegedi Szalámigyár marad.

1960
Megkezdődnek az úgynevezett III. toronyépület alapozási munkái. Ez a 240 négyzetméter alapterületen elhelyezkedő, 40 méter magas épület a Tiszától alig 150 méterre, feladja a leckét a tervezőknek és a kivitelezőknek. A Tisza közel van, a talaj laza, az épülő torony közvetlen közelében magas építmények állnak.

1961
Megkezdődik az úgynevezett Zsótér utcai emeletráépítés. Az új emeleten füstölőket és szárítóraktárakat alakítanak ki, s ezekben a legmodernebb technikai megoldásokat alkalmazzák. A vállalat 134 vagon téliszalámit és 144 vagon csemegeszalámit gyárt.

1963
A Szegedi Szalámigyár és a Csongrád Megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat egybeolvad, és Csongrád Megyei Húsipari Vállalat néven működik tovább. Üzembe helyezik az úgynevezett III-as számú toronyépületet.

1965
A szalámigyári rekonstrukció befejeződik.

1968
A szalámigyár történetében először évi 500 vagon szalámit termel, s ebből 320 vagon exportra megy.

1969
Az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat és a Csongrád Megyei Húsipari Vállalat egyesülése után Csongrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat az új elnevezés.

1971
Két sertéshizlaldával bővül a cég.

1972-1975
Megkezdődik az új szalámigyár építkezése a régi vágóhíd területén. A termelési többletkapacitás éves szinten 550 vagon szalámi, 220 vagon húskészítmény, 256 ezer sertésvágás. A több mint egymilliárd forintos beruházás első szakaszában a húsfeldolgozó építése 1973-ra, a sertésvágó és zsírolvasztó üzem 1974-re fejeződik be. Párhuzamosan elkészül a laboratórium és a központi irodaház. Az építkezés látványos szakasza a 63 méter magas szalámiérlelő torony.

1976
Befejeződnek az építkezések. A szalámigyártó kapacitás évi ezer vagon, a sertésvágásé pedig félmillió darab fölé emelkedik. Megkezdik a hódmezővásárhelyi vágóhíd és a makói kolbászgyár bővítését is.

1977
Januárban a vállalatot kombináttá nyilvánítják. Ebben az évben jelentkezik először látványosan a szalámigyártó kapacitás bővülésének eredménye, a három és fél ezer tonnás növekedéssel tízezer tonna fölé emelkedik a szalámitermelés. Egy év alatt 570 ezer darab sertést, valamint 26 ezer darab marhát vágnak. A szalámiexport hétezer tonnára emelkedik. A hárommilliárd forint termelési érték szűk 200 millió mérleg szerinti eredményt hoz.

1981
A Maros utcai szalámigyárban megkezdődik egy nagyobb rekonstrukció. Modern húsfagyasztó berendezéseket, új szalámiérlelőket helyeznek üzembe.

1984
Rekonstrukció kezdődik a központi gyárban. A félmilliárd forintos beruházás eredményeként lecserélik a sertéstisztító technológiai vonalat, valamint új marhavágó sort és bélfeldolgozó üzemet építenek, mely a nyugati exportkívánalmakat teljes mértékben kielégíti.

1985
Sertésből 446 ezret vágnak, az állatok több mint ötven százalékát a kistermelőktől vásárolják fel.

1987
A tröszt megszűnik, a vállalat önállósul.

1990-1991
A vállalat korszerűsíti szervezetét és négy, százszázalékos tulajdonú kft.-t alapít. Ezek: a Pick Farm Sertéshizlaló Kft. (Szentes), a Pick Központi Sertéshizlaló Kft. (Szeged), a Pick Szállítási és Szállítmányozási Kft. (Szeged), Hentes és Szárazárugyártó Kft. (Makó).

1992
Június 30-án a Pick részvénytársasággá alakul át, a szegedi cégbíróság augusztusban jegyzi be a 2,27 milliárd forint alaptőkéjű céget PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság néven.
Novemberben kezdődik a PICK-részvények nyilvános kibocsátása. Az első körben 100 ezer darab ezer forint névértékű részvényt készpénzért, 113 500 darab részvényt pedig kárpótlási jegyért lehet megvásárolni. Az értékesítési ár a készpénzes résznél 1200 forint. A magyar kibocsátást megelőző külföldi értékesítést követően a külföldi részesedés 30,3 százalék.

1992. december 21-én a PICK-részvényeket bevezetik a Budapesti Értéktőzsdére. A nagy érdeklődés mellett már az első nap 21 ezer darab részvény forog. Az első három nap forgalma árfolyamértékben 35 millió forint.

1993
A Budapesti Húsipari Vállalat egységeit fél évre bérbe kívánja adni. A HERZ Szalámigyárra a PICK is pályázik, és azt meg is nyeri. A bérbevétel végül 1993. február 15-től hat hónapra vonatkozik, amit utólag december 31-ig, majd még egy lépcsőben 1994. március 31-ig meghosszabbítanak.
Májusban rendezik a PICK Szeged Rt. első nagy létszámú részvényesi kör mellett megtartott közgyűlését.

Ezen döntenek arról, hogy az eredmény 20 százalékát fizetik ki osztalékként.
Júniusban az Európai Közösség Tudományos Állategészségügyi Bizottsága átminősíti a PICK szalámit, így az a pármai, illetve serranói sonkához hasonlóan hosszú érlelési idejű termék besorolást kap. Az esetleges további exporttilalmak a szalámit várhatóan kivételesen kezelik.
Júliusban a még állami tulajdonban lévő, háromszor 113,5 millió forint névértékű részvény egyharmadát ajánlják fel kárpótlási jegyért értékesítésre. Az akció négyszeres túljegyzéssel zárul.
Októberben Budapesten a HERZ Szalámigyár melletti bérelt területen megnyílik a PICK Kereskedők Háza.

Novemberben az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 227 millió forint névértékű PICK-részvényt cserél kárpótlási jegyre. Ez a mennyiség az alaptőke 10 százaléka. A részvényeket már az első nap túljegyzik.

1994
Az év elejétől a PICK önállóan végzi exportját, melyet korábban évtizedekig egy külkereskedelmi cég intézett. Így lehetővé vált a közvetlen vevőkapcsolat kialakítása illetve erősítése az exportpiacokon.
A PICK-részvények árfolyama átlépi az ötezer forintos határt a Budapesti Értéktőzsdén. Január 20-án az árfolyam a hatezer forintot is meghaladja, január 24-én pedig a hétezret is. Január 27-én nyolcezer, 31-én tízezer forint fölé megy a részvények árfolyama. Két budapesti bolttal bővül a PICK áruházlánca.
Februárban döntés születik a HERZ Szalámigyárról. Az ÁV Rt. feltétele, hogy a Pick mondjon le a külön pályázaton szintén megnyert Gyulai Húskombinátról, és vesse alá magát egy versenyhivatali vizsgálatnak. Ezen a vizsgálat később jóváhagyja a vételt.

A Csongrád Megyei Bíróság másodfokú döntésében elutasítja a Pick örökösök kérését, hogy kötelezzék a céget a PICK szó elhagyására a társaság nevéből. Az ítélet jogerős.
Áprilisban a közgyűlés elfogadja az eredményfelosztásra és osztalékfizetésre vonatkozó igazgatósági javaslatot. Az 1,1 milliárd forint eredmény ötödét fizetik ki osztalékként. A közgyűlés felhatalmazást ad az igazgatóságnak az alaptőke maximum 450 millió névértékű felemelésére, a HERZ Szalámigyár megvétele miatt.

1994
Júniusban a PICK-részvények nyilvános kibocsátásán 6200 forint a kibocsátási árfolyam. A külföldi érdeklődők az első napon túljegyzik a felkínált mennyiséget, de a belföldiek miatt csak később zárják le a jegyzést. A társaság új alaptőkéje 2657 millió forint. A tőkeemelés elsősorban a HERZ Szalámigyár vételárához, illetve a szükséges beruházásokhoz kell.
Augusztusban megnyílik a “Kereskedők Háza” a központi telepen.
Októberben a Pick megnyeri a Szegedi Éliker Rt.-re kiírt privatizációs pályázatot.
Novemberben 125 éves jubileumi ünnepség.
Decemberben a Legfelsőbb Bíróság jogerős döntésében elutasítja a Pick-örökösök kérelmét, a PICK szó cégnévben történő felhasználásának korlátozását illetően.

1995
Februárban az élőállatpiac ingadozásainak tompítására a cég egy Szegedhez közli (tápéi) hizlalda megvételével növeli saját sertéshizlalási bázisát.
Áprilisban a PICK üzletlánc legújabb egységének megnyitása Kecskeméten.
Májusban a budapesti nagyvásárcsarnokban újabb üzlet megnyitása. A Pick-leszármazottak a cég névhasználati joga mellett a PICK védjegyek jogszerűségét is kétségbe vonták. A Fővárosi Bíróság jogerőre emelkedett ítéletével elutasította kérelmüket, így Magyarországon a cég teljes sikerével zárultak le a név- és védjegyhasználati perek. A későbbiekben a Pick-örökösök még megtámadták az USA-ban bejegyzett védjegyünket is, de ott sem jártak sikerrel.
Szeptemberben az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer hivatalos (auditált) működésének kezdete.

1996
Márciusban az állami kézben lévő maradék részvénycsomag értékesítésével lezárul a PICK privatizációja. A cég tulajdonosai bel- és külföldi intézményi pénzügyi befektetők és magánszemélyek. Állami kézben csak a különleges márkavédelmi jogokat biztosító elsőbbségi részvény marad.

1997
Szeptemberben a PICK megnyeri a győri székhelyű RINGA Húsipari Rt. privatizációs pályázatát, ezzel tovább bővül a cégcsoport. A RINGA – mely a magyar húsipari cégek közül a nagyobbak közé tartozik – termékeivel (sonka, bacon) és piacaival egyaránt jól kiegészíti a csoport addigi tagjait.
Novemberben a Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Rt. (Éliker) részvényeinek értékesítése. A stratégia alapján cél az élelmiszeripari termelő cégekkel történő bővülés.

Decemberben a PICK zártkörű részvénykibocsátása, mely elsősorban az akvizíciók (RINGA, Senfter Alcisa & PICK GmbH) pénzügyi alapjainak fedezetére szolgál. Összesen 418 ezer darab új részvény kibocsátására kerül sor, 13 ezer forintos árfolyamon.

1998
Januárban a PICK legfontosabb exportpiacán – Németországban – az értékesítés saját kézbe vétele. Az évtizedes kizárólagos jogokkal rendelkező nagykereskedő cég helyett a PICK 50%-os tulajdonában lévő Senfter Alcisa & PICK GmbH-n át történik a német vevők kiszolgálása. Cél a marketing kontrollja, a közvetlen piaci kapcsolat erősítése, a hatékonyság növelése.

1998
Áprilisban a PICK részvények londoni tőzsdei bevezetése (szintén április) A cég meglévő szentesi hizlaldájához közel egy további kisebb hizlalda megvétele.
Júniusban a felszámolásra kerülő jó hírű szegedi paprikafeldolgozó cég eszközeinek megvételével és azok működtetésére egy új cég alapításával a cégcsoport új tagja a Szegedi Paprika Részvénytársaság. A fűszerpaprika gyártás mellett a másik fő tevékenység a húskonzervek előállítása.

1999
Júliusban a fogyasztók biztonsága szempontjából egyre fontosabbnak tartott HACCP rendszer tanúsított működésének kezdete.
Novemberben a PICK alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség.

2000
Júliusban a Társaságban jelentős tulajdonrészt szerez az ARAGO Befektetési Holding Rt.
Szeptemberben a PICK megvásárolja a korszerű darabolóüzemmel és hűtőházzal rendelkező Ceglédhús Kft. eszközeit.
Októberben a PICK részt vesz az egyik legfontosabb európai élelmiszeripari kiállításon, a SIAL-on.
Novemberben a legnagyobb élelmiszeripari seregszemlén, a FOODAPEST-en a PICK kapja a Magyar Marketing Szövetség nagydíját, a csoport cégei pedig három újdonságdíjat és egy sikerdíjat nyernek.

2001
Januárban az Igazgatóság dönt az alaptőke 440 ezer db 1000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásával történő felemeléséről.
Áprilisban a tartósan veszteséges Hentes és Szárazárugyártó Kft. végelszámolással megszűnik. Ugyanebben a hónapban a PICK az USA-ban, Birmingham (Alabama) elnyeri a Kristály Korona díjat, amely a vállalat üzleti sikerein, eredményein kívül társadalmi szerepvállalását is elismeri.
Augusztusban a RINGA Rt. megvásárolja a FALCOTRADE Rt. 53,3%-os tulajdonrészét, ezzel a FALCOTRADE Rt. is bekerül a PICK Csoport konszolidációs körébe.
Októberben a PICK az Európai Minőség Díj pályázaton “Recognised for Excellence” minősítést szerez.
Decemberben a Társaság újabb hizlalda cége kezdi meg működését PICK Dombegyháza Kft. néven.

2002
Januárban az ARAGO Befektetési Holding Rt. megvásárolja a szavazatra jogosító részvények 39,52%-t, így az összes szavazat 84,15%-val rendelkezik.
Júliusban megalakul a PICK Integrátor Kft. és a RINGA Integrátor Kft., amelyek feladata az élőállat felvásárlás összehangolása.
Szeptemberben a Külügyminisztérium és az Európai Bizottság budapesti delegációja EU-emléktáblát adományoz a PICK-nek.
Novemberben a PICK-et kivezetik a Budapesti Értéktőzsdéről. Ugyanebben a hónapban a társaság érdekeltségi körébe tartozó RINGA Rt. értékesítette a FALCOTRADE Rt.-ben lévő 53.3%-os részesedését.
Decemberben a PICK értékesíti mindhárom sertéshizlalással és tenyésztéssel foglalkozó kft-jét.

2003
Januárban változott a konszolidációs kör, miután 2002. december 31-gyel a sertéshizlalással és tenyésztéssel foglalkozó három kft-ben meglévő 100%-os mértékű üzletrészét értékesítette a PICK SZEGED Rt.
Júniusban Bihari Vilmos eddigi vezérigazgató közös megegyezéssel távozott (igazgatósági tagságáról is lemondott), utóda Kovács László.
Augusztusban a RINGA Húsipari Rt. veszteséges gazdálkodása miatt összehívott rendkívüli közgyűlésen a részvényesek felhatalmazták az Igazgatóságot, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a részvényesi érték további csökkenésének megállítása érdekében, a gazdálkodási keretek radikális átalakításával.

Szeptemberben a Társaság értékesítette a RINGA Húsipari Rt-ben meglévő teljes részvénycsomagját, egyúttal megvásárolta a Soproni Marhavágó Kft 100%-os üzletrészét. A győri és kapuvári termelést a csoport a hatékonyság érdekében szegedi és ceglédi egységeibe koncentrálta. Szegeden pedig a húskészítmény-üzem és a hozzá kapcsolódó logisztikai kapacitások bővítésével lehetővé vált 16-19 ezer tonna húskészítmény gyártása és kiadása. Növekedtek a szeletelt vákuumfóliás és védőgázas csomagolású hentes- és szárazáru húskészítmények gyártókapacitásai is.
Decemberben a Társaság rendkívüli közgyűlésén döntés született a részvények dematerializációjáról és sor került az ennek megfelelő alapszabály-módosításra.

2004
Februárban a PICK SZEGED Rt. új vezérigazgatója Kovács Károly lett, volt vezérigazgató helyettes, Kovács László korábbi vezérigazgató közös megegyezéssel távozott a vállalat éléről.
Májusban a Társaság értékesítette a 100%-os tulajdonában lévő RINGA Üzletlánc Kft. teljes részesedését.
Júniusban a PICK SZEGED Rt. értékesítette a Soproni Marhavágó Kft-ben meglévő 100%-os üzletrészét.
Augusztusban az ARAGO Befektetési Holding Rt. értékpapír-adásvétel útján értékesített az R-KO-N Mezőgazdasági Termékfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. részére 816.970 db törzsrészvényt, mely a PICK SZEGED Rt-ben 25,75%-os mértékű szavazati jogot biztosított.

Szeptember 30-án a PICK SZEGED Rt. rendkívüli közgyűlést tartott, mely megbízta az Igazgatóságot egy reorganizációs terv kidolgozásával. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a leányvállatok értékesítésére, a termelési tevékenységek összevonására, racionalizálására, az egyes tevékenységek kiszervezésére.
Októberben a reorganizációs terv szerint fokozatosan leállt a vágási tevékenység, a vállalat csoportos létszámleépítést jelentett be ezen a területen.
November 24-én került sor rendkívüli közgyűlés keretén belül az új igazgatósági tagok megválasztására, valamint még ebben a hónapban megtörtént a HERZ Rt. és a Szegedi Paprika Rt. részvényeinek értékesítése.
Decemberben a reorganizációs terv alapján elkezdődött a ceglédi telephely termelésének Szegedre telepítése.

2005
Márciusban a DÉLHÚS Rt. 31,21%-os részesedést szerez a PICK SZEGED Rt-ben.
Áprilisban a Társaság új elnök-vezérigazgatója Kovács László lett.

2006
A belföldi és külföldi piaci pozíciók megtartása illetve növelése érdekében a közös cégcsoportba tartozó PICK SZEGED Zrt. és a Délhús Zrt. összeolvadt, amit a két cég közgyűlése után, 2006. november 30-án a Cégbíróság is jóváhagyott; ezzel egy nagyjából 30%-os hazai húsipari részesedéssel rendelkező nagyvállalat jött létre, mely messze a legnagyobb a hazai hasonló profilú vállalkozások között. A fúzió a Délhús Zrt. beolvadását jelenti a PICK SZEGED Zrt-be, amely ezentúl 3150 dolgozó biztos munkahelye illetve immár három húsipari márka, a PICK, a Délhús és a Ringa márka tulajdonosa.

2007
Az Európai Bizottság védett eredetűnek minősítette a szegedi szalámit. A védett termékek uniós listáján levő 800 cikk között ez az első magyar termék, a világon más termék ilyen névvel nem forgalmazható.

2008
Külképviseleti iroda nyitása Japánban.

A japán piac meghódítása érdekében 2008-ban a PICK SZEGED Zrt. Tokióban képviseleti irodát nyitott.
A japán húspiacon hatalmas lehetőségek rejlenek, a szigetország a világ legnagyobb sertésimportőre, élelmiszerszükségletének hatvan százalékát importból szerzi be. Japánban – ellentétben a nyugati világgal – ráadásul az egy főre jutó sertéshús-fogyasztás növekszik, a japán étrendben egyre nagyobb szerepet kap a hús, így mindenképpen ígéretes piacnak bizonyul. A tokiói képviseleti iroda megnyitása révén 2008-ban a PICK SZEGED Zrt. is képviseltette magát a Tokióban hatodik éve zajló Magyar Hetek elnevezésű programon.

A japán üzleti kapcsolatok építése érdekében a vállalat – abban az évben először – részt vett Tokióban a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari szakkiállításán, a 34. FOODEX nemzetközi élelmiszeripari kiállításon.
Leányvállalat Oroszországban
A német ALCISA&PICK GmbH után a PICK SZEGED Zrt. második külföldi leányvállalata Moszkvában jött létre 2008-ban. A saját termékek forgalmazását ellátó leányvállalat az orosz piaci jelenlétet és a meglévő forgalom további növelésnek érdekében alakult. Az orosz piacon nagy forgalmat jelentő bacon termékek értékesítése mellett kiemelt szerepet kap a PICK SZEGED Zrt. számára stratégiailag fontos szárazáruk bevezetése is erre a piacra.

2009
Újra megindult az export az USA-ba

Újraindult a PICK SZEGED Zrt. 2004-ben leállt amerikai exportja. A kapcsolat egy, a magyarországi húsipari termékeket sújtó amerikai bojkott miatt szakadt meg, mely a PICK termékeit ártatlanul érintette. Az USA-ba való szállításhoz kiemelt állategészségügyi feltételeknek kell megfelelni. Az előírások teljesítését minden évben amerikai állategészségügyi hatósági szakember vizsgálja.
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat nyert a PICK SZEGED Zrt.

Az alapításának 140 éves évfordulóját ünneplő PICK SZEGED Zrt. számára nagy büszkeség, hogy éppen ebben az évben nyerte el a minőségközpontú tevékenység egyik legrangosabb magyarországi elismerését, a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat (MAMD).
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által alapított díjjal a Minisztérium célja azon agrárgazdasági szervezetek országos szintű
elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minőségű termékek előállításának illetve szolgáltatás nyújtásának.

2010
Az Agrármarketing Centrum által létrehozott Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet idén is több termékünk, termékcsaládunk elnyerte; a PICK Májpástétomok, Míves kolbászok, Csípős Rákóczi szalámi és a RINGA Bacon ezzel tagja lett a “Kiválóak klubjának”.

A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta a Bonafarm Zrt. tulajdonszerzését a Herz Szalámigyár eszközei felett. Ezzel ismét a cégcsoporthoz került Magyarország egyik legismertebb márkája, a HERZ.

Szeptemberben sikerrel tértek vissza az üzletek polcaira a HERZ termékek.

Magyar Termék Nagydíjat kapott a PICK Rákóczi termékcsalád.

A PICK márka ebben az évben is elnyerte a Superbrands, valamint a MagyarBrands elismerést és 2010 legjobb magyar márkája lett.

2011
Az SGS Hungária Kft sikeresen auditálta a Társaság minden gyáregységét az IFS és ISO 22000:2006 szabvány szerint.

Április 1-től a Vevőszolgálat tevékenysége a bajai telephely helyett Szegeden folytatódik.

A Pick Szeged Zrt. újabb két terméke kapott Kiváló Magyar Élelmiszer címet: a HERZ Csemege szalámi és a DÉLHÚS Gála sült sonka.

A kitüntető Magyar Termék Nagydíj tizedik alkalommal való elnyerése után a folyamatos kiváló minőséget elismerő „Gazdasági Nívódíjat” is elnyerte a Pick Szeged Zrt.

Október 1-től a Társaság vezérigazgatója Nagy Endre, a Pick Szeged Zrt. Igazgatóságának elnöke pedig Kovács László eddigi elnök-vezérigazgató lett.

2012
Március végén sikeres IFS, BRC és ISO 22000 szabvány szerinti auditot könyvelhetett el a Vállalat.

A Pick Szeged Zrt.-nél megkezdődött az új ERP vállalatirányítási rendszer (CDC ROSS ERP) bevezetése.

Új HERZ szortiment kerül a boltok polcaira, amelynek vezérterméke a HERZ Classic Téliszalámi. A választékban megtalálhatóak továbbá a HERZ Classic Budapest szalámi és Budapest paprikás szalámi, a HERZ Classic pároskolbász, valamint a HERZ Vitál és Gourmet sonkák.

A Magyar Brands toplistán 2. helyezést ért el a PICK Brand.

2013
Immár 4. alkalommal díjazták MagyarBrands elismeréssel a legjobb magyar vonatkozású márkákat, a fogyasztói szektorban a PICK lett a legkiválóbb hazai márka.

A régió legnagyobb szabadidős eseménye és idei egyetlen helyi jótékonysági futófesztiválja ismét megmozgatta Szegedet, A XII. Pick Utcai Futófesztiválon 4482-en futottunk együtt.

A Kiemelt Nemzeti Értékek listájába való bekerüléssel a HERZ Classic Téliszalámi hivatalosan is elismerésre került, mint nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű magyar érték.

2014
A Pick Szeged Zrt. az egyetlen olyan húsipari vállalat, amely két hungarikummá nyilvánított termékkel büszkélkedhet. A Hungarikum Bizottság döntése értelmében márciusban a PICK Téliszalámi, majd májusban a HERZ Classic Téliszalámi is hivatalosan Hungarikum lett.

 

2016
AZ EOQ MNB Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága által kiírt Nagyvállalatok minőség-innovációi kategóriában cégünk pályázatot adott be a Pickstick Snack csemege és csípős kolbász innovatív fejlesztése és piaci bevezetése címmel. 2016. november 9-én Budapesten a Szent – Gellért Hotelben tartott konferencia és kiállítás keretében mutattuk be az innovációt és a Pickstick termékeinket. A pályázatunk sikeres, 2016. évi Nemzeti Díjnyertes lett. 

Hírek

2018.07.18.

Csomagolásdesign: díjnyertes a Mizo és a Herz!

Büszkék vagyunk rá, hogy a Kreatív által idén tizedik alkalommal megrendezett [...] Tovább

2018.06.15.

Bemutatkoznak az új HERZ Vital szalámik és a GMO-mentes G

A vásárlók számára egyre fontosabbá válik az egészségtudatos táplálkozás, számunkra pedig [...] Tovább

2018.06.12.

Pickolino – új PICK virsli

A PICK márka legújabb innovációjának, a PICKOLINO virslinek a gyártása és [...] Tovább

2018.04.11.

Megalakult a Dr. Huszka Tibor Élelmiszeripari Szakmai Klub

Megalapítottuk az első szegedi szakmai klubot a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával [...] Tovább

2015.04.17.

Jelentkezés a Pick óvodába és bölcsődébe

A Pick Alapítványi Óvoda és Bölcsőde berkein belül is eljött a [...] Tovább

2014.09.09.

Stratégiai együttműködési megállapodás a kormánnyal

Szijjártó Péter miniszter helyettes és Csányi Attila a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója [...] Tovább