Tudnivalók a Bonafarm Vezetőképző Programról

A vezetőképző programban már végzett kollégákkal készült interjúkat ide kattintva olvashatja

ELEKTRONIKUS BROSÚRA LETÖLTÉSE

Kik jelentkezhetnek a programba?
A programba olyan, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, 0,5 – 3 éves releváns szakmai gyakorlattal rendelkező fiatalokat várunk, akik vezetői képességekkel és tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkeznek. Külső és belső pályázók jelentkezését egyaránt várjuk – azonos kiválasztási feltételekkel kerülhetnek be a programba.

Van-e létszámkorlát?
Igen. Vállalatunk vezetősége minden évben a felsővezetői igények alapján határozza meg, hogy mely szakmai illetve funkcionális területen hányan kerülhetnek a programba.

Milyen időtávot ölel fel a program?
A program 2 éves időszakot ölel fel, ami alatt a résztvevők a Bonafarm Zrt. dolgozóivá válnak.

Mi történik a program során?
A programban résztvevők 4 db, jellemzően 6 hónapos feladatot kapnak saját szakmai vagy funkcionális területükön belül, cégcsoportunk valamely vállalatánál. Minden úgynevezett rotáció végén a vállalat felsővezetőinek prezentálják eredményeiket.
A kihívást jelentő projekt feladatok mellett intenzív – belső és külső – szakmai és vezetői képzésekben és mentorálásban részesülnek.
Emellett számos belső csapatépítő programon vehetnek részt, ahol megismerhetik egymást.

Milyen anyagi ellenszolgáltatásokra számíthat a programba felvett dolgozó?
Minden résztvevőnek a piaci bérnek megfelelő bér és juttatási csomagot adunk, illetve saját felvételi helyétől távoli rotáció és munkavégzés esetén albérletet illetve bejárási támogatást biztosítunk.

Mi történik a program végén?
A program végén a résztvevők oklevelet kapnak a program elvégzéséről, melyet ünnepélyes keretek között adunk át.
A programba jelentkezők belépéskor szerződésben vállalják, hogy – a kapott képzési és fejlesztési program költségei fejében – a program végét követően legalább 2 évig a Bonafarm cégcsoport valamely vállalatának alkalmazásában maradnak.
A Bonafarm Csoport határozatlan idejű munkaviszonyt kínál fel a programot sikeresen elvégzőknek – képességeiknek és tudásszintjüknek megfelelő munkakörben – lehetőség szerint az általuk preferált vállalatnál, és földrajzi régióban.

A pályázás módja

Hogyan kell jelentkezni?
A Bonafarm cégcsoportban a toborzás az elektronikus toborzási adatbázison keresztül történik. Ebben hirdetjük meg a Vezetőképző Program nyitott pozícióit, amiket hirdetőpartnereinknél is közzéteszünk.
A Vezetőképző Programba való jelentkezéshez a Karrier oldalunkon – néhány kulcs adat megadása mellett – 5-10 perc alatt feltöltheted önéletrajzodat. E-mailben érkező jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni.

Mit tartalmazzon a pályázat?
A Bonafarm Karrier oldalon a regisztráció során feltöltendő dokumentumok:

  • fényképes magyar és angol nyelvű önéletrajz
  • motivációs levél

 

Ha belső pályázó vagyok, van-e teendőm a jelentkezés előtt?

  • Elsősorban az fontos, hogy a pályázó közvetlen vezetője támogassa jelentkezését, hiszen ez a saját munkaköréből való 2 éves kieséssel jár. Ennek megbeszélésében a HR csapat munkatársai tudnak tanácsot és segítséget adni.
  • Fontos az is, hogy a pályázó előző évi teljesítményértékelése pozitív eredményeket tartalmazzon, és természetesen, hogy maradéktalanul megfeleljen a kiírási feltételeknek.

 

Milyen szakaszokból áll a jelöltek értékelési folyamata?
A pályázatot benyújtók egy háromlépcsős értékelési folyamaton mennek keresztül. Az értékelés célja, hogy felmérjük a szakmai érdeklődést, a vezetői készségeket valamint a nyelvtudást.
A kiválasztás első lépéseként a beérkező pályázatokból önéletrajz alapján szűrünk, majd második körben telefonos interjú során vizsgáljuk a kvalitások megfelelőségét. Az értékelés harmadik szakasza az 1 napos Assessment Center (AC), ahol a pályázókat szituációs gyakorlatokban különböző szakmai helyzetekkel szembesítjük, és viselkedésük, reakciójuk alapján mérjük a felkészültségi szintjüket. A nap folyamán kérünk prezentációt, illetve lesznek személyes interjúk és tesztkitöltés is.

Mennyire bizalmas a kiválasztás során zajló tesztelés eredménye?
Az egyes pályázók eredményeit csak az értékelési folyamatban résztvevő HR munkatársak és felsővezetők láthatják, és ezeket az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. Természetesen a pályázó – kérése esetén – kaphat tájékoztatást saját elért eredményeiről.

Mi történik, ha nincs elég jelentkező valamely programra?
Ilyen esetben tovább folytatjuk a kutatást megfelelő jelöltek után. A minőségi színvonalból nem szeretnénk engedni a kiválasztások során.

Mi történik az értékelés után?
Minden pályázót kiértesítünk eredményeiről. A sikeres pályázóknak a Bonafarm Csoport határozatlan idejű munkaszerződést ajánl.

Ha pályáztam és nem kerültem be, jövőre indulhatok-e újra?
Természetesen. Ebben az esetben a kiválasztást végző HR kollégáktól és vezetőktől érdemes megérdeklődni, hogy mely készségek fejlesztésére lenne szükség, és milyenek a későbbi felvétel esélyei a programba.
A jelentkező, de a programba végül be nem jutó kollégát semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem éri.

A Vezetőképző Programba felvettek fejlesztése

Milyen képzésekre lehet számítani?
A program során tervezünk belső szakemberek által tartott és házon kívüli képzéseket egyaránt. A résztvevőknek lehetőségük lesz elsajátítani projekt menedzsmenti, LEAN / 6sigma, gazdasági, értékesítési és marketing ismereteket. Szakmai képzések terén minőségbiztosítás, logisztika, ellátási lánc, HR területtel ismerkedhetnek majd meg mélyebben.
Ugyanakkor a legnagyobb fejlődést várhatóan a szakmailag és vezetői szempontból is kihívást jelentő feladatok teljesítése adja majd.

Ki mentorálja, követi és segíti a programban résztvevőket?
A programban résztvevők több oldalról is kapnak támogatást. Egyfelől a rotációk vezetői egyben mentorok is, akik rendszeres konzultációval, támogatással segítik a fejlődést és időről időre, informális keretek között egyeztetnek a programban résztvevővel a benyomásokról, élményekről, sikerekről, vagy éppen kudarcokról. Másrészről pedig a közvetlen vezető feladata lehetővé tenni, hogy a munkatárs alkalmat kapjon a fejlődést elősegítő helyzetekre, illetve követni ezek megvalósulásának mikéntjét. A lehetőségek megtalálásában a programban résztvevőknek is aktív szerepet kell vállalniuk.
Minden programnak van egy általános, igazgatósági szintű szakmai vezetője, úgynevezett koordinátora, aki a megfelelő színvonalú feladatok kiírásáért felel, illetve azért, hogy a rotációk vezetőinek mentorálási és fejlesztési készségei megfelelőek legyenek. Ő egyben végig nyomon követi a programon résztvevők fejlődését, és maga is egyfajta támogatóként és mentorként működik.
Ezeken felül a HR igazgató és HR vezetők egyfajta koordinációs és támogató szerepkört töltenek be: félévente követik a kitűzött fejlesztési tervek megvalósulását, jelzik az esetleges eltéréseket, és a programban résztvevővel és a közvetlen vezetővel közösen értékelik az előrehaladást.
A Vezetőképző Programba felvettekkel csoportos beszélgetések során értékelik, hogy elvárásaik mennyire teljesültek, illetve hogyan lehetne a programon javítani. Ezen kívül egyéni értékelést adnak mentoraik működéséről.

Van-e teljesítményértékelés a program során, és ha igen, hányszor?
A program során 4 alkalommal (félévenként) van egy teljesítményértékelés, amikor a közvetlen vezető és a HR a résztvevővel együtt áttekintik, értékelik az elmúlt időszak feladatainak teljesüléseit, a jelölt erősségeit, fejlesztendő területeit. Emellett a programban résztvevő prezentálja saját eredményeit egy erre a célra a HR csapat által szervezett rendezvényen a felsővezetői körnek.

Mi történik, ha nem a tervezett ütemben halad egy-egy rotáció?
A program megfelelő haladásáért a közvetlen vezető a felelős, akinek feladata biztosítani, hogy a projekt korai lezárulása vagy esetleges elhúzódása esetén értesítse az adott program koordinátorát vagy a HR csapat valamely felelős munkatársát. A vezető és HR-es kolléga kötelesek felülvizsgálni a rotáció várható befejezését, majd konkrét megoldási javaslatot előterjeszteni a program koordinátornak.

Mi történik, ha a Vezetőképző Program lezárulása előtt valaki abbahagyja a programot, esetleg halasztást kér, vagy nem teljesíti az elvárt feltételeket?
A programból mindkét fél – a munkavállaló és a Bonafarm Csoport – egyaránt kezdeményezhet kilépést, vagy felfüggesztést, amennyiben a programban kitűzött célok bármilyen ok miatt nem teljesíthetőek.
Ilyen esetben egyeztetéssel igyekszünk a legjobb megoldást megtalálni. A dolgozó által kezdeményezett korai programbefejezésnek anyagi következménye lehet, a tanulmányi szerződésben meghatározottak szerint (idő- és költségarányos módon).

Hogyan zárul le a program?
A program sikeres elvégzése után a résztvevők a program koordinátorral közösen egyeztetnek arról, hogy milyen, vállalataink által jelzett továbblépési lehetőségek vannak, melyeket kifejezetten a végzős programosok számára írnak ki. Ezek közül preferenciáik alapján választhatnak, vagy állíthatnak fel sorrendet, melyet igyekszünk maximálisan figyelembe venni, de az üzleti prioritások szem előtt tartásával születik meg a végső döntés, hogy ki melyik cég melyik pozíciójába kerül a program elvégzése után.

Állásajánlatok

2018.11.08.

Bóly Zrt.
Rakodógép kezelő

Munkavégzés helye: Sátorhely 

2018.11.08.

Bóly Zrt.
Borjúgondozó

Munkavégzés helye: Csípőtelek 

2018.11.08.

Bóly Zrt.
Fejő

Munkavégzés helye: Csípőtelek 

2018.10.31.

Bóly Zrt.
Sertéstelepi gépkezelő

Munkavégzés helye: Kaposvár (sertéstelep) 

2018.10.30.

Pick Szeged Zrt.
Specifikáció koordinátor

Munkavégzés helye: Szeged vagy Baja